Hlášky na téma „zdroje“

Last but not least: je třeba okamžitě zá...
Musíme dlouhodobě maximálně proprezentov...
Je nezbytně nutné průhledně etablovat va...
Jsem pro to, ihned rezolutně komunikovat...
Je nezbytné zásadně pracovat centralizač...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je třeba razantně zásobit obchodní lidsk...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
By the way, nesmíme zapomenout nyní otev...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nutné krátkodobě systematicky vyracio...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno v nejbližším termínu nepokrytě ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nezbytné jednoznačně prodýlovat ne-di...
Je nezbytné do 24 hodin průběžně zakvant...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Nejlepší bude intenzivně zásobit ne-infr...
Doporučuji v nejbližším termínu absolutn...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je globálně přen...
Požadavkem ministerstva je absolutně vya...
Last but not least: je třeba do konce ro...
Požadavkem ministerstva je sofistikovaně...
Požadavkem ministerstva je nepokrytě dov...
Požadavkem ministerstva je v nejbližším ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je v tomto kvart...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
By the way, nesmíme zapomenout částečně ...
Požadavkem ministerstva je aktivně doeta...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je do konce roku...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je maximálně suk...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Komise doporučila do 24 hodin poctivě ma...
Nejlepší bude letos vědomě dovykvantifik...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je ještě v tomto...
Chceme-li uspět, musíme dlouhodobě důraz...
Musíme v příštím pololetí genericky akti...
Požadavkem ministerstva je do konce roku...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je rezolutně zre...
Je nezbytně nutné co nejdříve průběžně d...
Požadavkem ministerstva je průběžně dozá...
Nejlepší bude do konce roku jednoznačně ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je jednoznačně v...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nezbytně nutné tento týden pravidelně...
Nejlepší bude rázně sukcedovat komunikač...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je nejpozději zí...
Požadavkem ministerstva je v nejbližším ...
Musíme v příštím pololetí vědomě vyklasi...
Optimální možností je poctivě propracova...
Požadavkem ministerstva je v nejbližším ...
By the way, nesmíme zapomenout v nadcház...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Doporučuji důkladně odkvantifikovat labi...
Je nezbytné maximálně vyaktivizovat nefu...
Požadavkem ministerstva je v nadcházejíc...
Požadavkem ministerstva je letos pečlivě...
Je důležité nejpozději zítra průhledně p...
Komise doporučila průběžně zásobit integ...
Požadavkem ministerstva je v nejbližším ...
Požadavkem ministerstva je razantně komu...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Chceme-li uspět, musíme rázně hodnotit i...
Je třeba fakticky odstranit neheterogenn...
Požadavkem ministerstva je v horizontu 5...
Požadavkem ministerstva je neprodleně po...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je krátkodobě in...
Požadavkem ministerstva je nejpozději zí...
Požadavkem ministerstva je neprodleně rá...
Optimální možností je rázně prezentovat ...
Jednoznačně budeme muset genericky moder...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Doporučuji v horizontu 5 let průhledně r...
Chceme-li uspět, musíme okamžitě částečn...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné n...
Je třeba neprodleně razantně rozsmluvnit...

Manažerské hlášky na téma...