Hlášky na téma „sukces“

Je nutno v horizontu 5 let řádně standar...
Musíme okamžitě transparentně vydiskutov...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, ještě v tomto čtvrtletí prů...
Musíme razantně integrovat provozní sukc...
Je nezbytné aktivně vytechnologizovat ne...
Je důležité do 24 hodin důsledně simulov...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jsem pro to, neprodleně postupně odstran...
Je nutné co nejdříve funkčně zefektivnit...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Nejlepší bude právě teď intenzivně proek...
Je důležité ještě v tomto čtvrtletí průh...
Je důležité v horizontu 5 let bezodkladn...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Je nezbytné ihned poctivě etablovat nela...
Je důležité aktivně rozkatalogizovat pol...
Jsem pro to, právě teď aktivně vyproceso...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
A abych nezapomněl - musíme v příštím po...
S akcentem na aspekty kooperace musíme p...
Jsem pro to, funkčně zsukcedovat minorit...
S akcentem na aspekty kooperace musíme t...

Manažerské hlášky na téma...