Hlášky na téma „portfolio“

Musíme v nejbližším termínu řádně vynego...
Pro naši firmu bude ideální důkladně apl...
Je nutno ještě v tomto čtvrtletí důrazně...
Je nezbytně nutné dlouhodobě průhledně o...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Pro naši firmu bude ideální řádně přeneg...
Je důležité do konce roku řádně rozperso...
Optimální možností je genericky aktivizo...
By the way, nesmíme zapomenout v nejbliž...
Optimální možností je pečlivě aktivizova...
A abych nezapomněl - musíme tento týden ...
Je nutné poctivě přesukcedovat ne-tak-zc...
Nejlepší bude postupně odorganizovat var...
Je důležité během měsíce rozhodně prakti...
Doporučuji právě teď postupně zefektivni...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nutné průběžně etablovat inter-utilit...
Last but not least: je třeba co nejdříve...
Je nutné právě teď nepokrytě aplikovat a...
Je nezbytné v tomto kvartále důkladně pr...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Nejlepší bude nejpozději zítra důsledně ...
Nejlepší bude ještě v tomto čtvrtletí ot...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné t...
Musíme v příštím pololetí efektivně apli...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je důležité dlouhodobě aktivně praktikov...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
A abych nezapomněl - musíme v horizontu ...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
By the way, nesmíme zapomenout cílevědom...
Optimální možností je dlouhodobě jednozn...
Optimální možností je pečlivě dovysimulo...
A abych nezapomněl - musíme co nejdříve ...
Musíme důsledně aplikovat polo-provozní ...
Je nezbytné řádně konzultovat finanční p...
Je nezbytně nutné transparentně negociov...
Doporučuji rezolutně rozinstalovat renta...
Pro naši firmu bude ideální krátkodobě r...
Je třeba nyní důsledně vymodernizovat in...
Pro naši firmu bude ideální do konce rok...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...

Manažerské hlášky na téma...