Hlášky na téma „technologie“

Vytyčené cíle nám kladou za povinnost v ...
Je nezbytné technicky prokatalogizovat p...
By the way, nesmíme zapomenout nyní bezo...
Komise doporučila bezodkladně zkonzultov...
V neposlední řadě máme za povinnost v to...
Jsem pro to, sofistikovaně vyaktualizova...
Požadavkem ministerstva je rázně vydodat...
V neposlední řadě máme za povinnost v př...
Vize naší prosperity nám klade za cíl ne...
Komise doporučila kategoricky vyšérovat ...
Je nutno ještě v tomto čtvrtletí zásadně...
Musíme ještě v tomto čtvrtletí částečně ...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Je nutné okamžitě důsledně racionalizova...
Je nutno okamžitě pravidelně standardizo...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší v ...
Je nezbytné nejpozději zítra operativně ...
S akcentem na aspekty kooperace musíme e...
Jednoznačně budeme muset nejpozději zítr...
Moderní management vyžaduje právě teď pe...
Optimální možností je v horizontu 5 let ...
Moderní management vyžaduje genericky de...
Jsem pro to, zodpovědně smluvnit intra-p...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Pro naši firmu bude ideální co nejdříve ...
Vytyčené cíle nám kladou za povinnost kr...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné o...
Je nezbytné pravidelně negociovat ne-koo...
Pro naši firmu bude ideální postupně sim...
Chceme-li uspět, musíme co nejdříve průb...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné r...
S akcentem na aspekty kooperace musíme i...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné t...
Komise doporučila otevřeně deparalyzovat...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
S akcentem na aspekty kooperace musíme p...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je nutno transparentně zsystematizovat h...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší cí...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší dl...
A abych nezapomněl - musíme průběžně ods...
Je nezbytné do 24 hodin sofistikovaně od...
Nejlepší bude nejpozději zítra rozhodně ...
Je nezbytné dlouhodobě globálně dostabil...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jednoznačně budeme muset neprodleně rozh...
Pro naši firmu bude ideální otevřeně zap...
Je důležité maximálně instalovat profitu...
Je nezbytné rozhodně standardizovat funk...
Moderní management vyžaduje transparentn...
Musíme důkladně rozdýlovat anti-infrastr...
Chceme-li uspět, musíme maximálně ekonom...
S akcentem na aspekty kooperace musíme c...
Vize naší prosperity nám klade za cíl bě...
Musíme okamžitě globálně vypraktikovat r...
Je třeba pravidelně deparalyzovat inter-...
Musíme do konce roku nepokrytě personali...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné r...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je důležité poctivě zadiskutovat diferen...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné r...
Je důležité neprodleně intenzivně aktivi...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Nejlepší bude v tomto kvartále bezodklad...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné z...
By the way, nesmíme zapomenout ještě v t...
Moderní management vyžaduje sofistikovan...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...

Manažerské hlášky na téma...