Last but not least: je třeba okamžitě zásadně ztypizovat neglobalizační zdroje.

Další hlášky na téma: zdroje

Last but not least: je třeba okamžitě zá...
Musíme dlouhodobě maximálně proprezentov...
Je nezbytně nutné průhledně etablovat va...
Jsem pro to, ihned rezolutně komunikovat...
Je nezbytné zásadně pracovat centralizač...

Manažerské hlášky na téma...