Hlášky na téma „aktiva“

Je nutno v horizontu 5 let transparentně...
Je nutno fakticky přerentabilizovat nedi...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Optimální možností je bezodkladně vyklas...
Jednoznačně budeme muset neprodleně rezo...
Je nezbytně nutné tento týden účelově pr...
Je nezbytně nutné v nejbližším termínu p...
Last but not least: je třeba aktivně sim...
Je nezbytně nutné okamžitě důkladně rozd...
Last but not least: je třeba ještě v tom...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
A abych nezapomněl - musíme účelově vydo...
Musíme v tomto kvartále průběžně vydodat...
Pro naši firmu bude ideální transparentn...
Pro naši firmu bude ideální genericky vy...
Nejlepší bude otevřeně demytizovat funkč...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné p...
Chceme-li uspět, musíme nepokrytě standa...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Komise doporučila zodpovědně doaktualizo...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Je nutné tento týden postupně odprezento...
Nejlepší bude v příštím pololetí průhled...
Je třeba důrazně prointegrovat personáln...
Jednoznačně budeme muset dlouhodobě řádn...
Pro naši firmu bude ideální do konce rok...
Je nutné během měsíce absolutně vyrentab...
Je nezbytně nutné v nadcházejícím fiskál...
Je nutné letos bezodkladně dopersonalizo...
Pro naši firmu bude ideální důrazně disk...
Komise doporučila technicky zahodnotit p...
Je důležité důkladně proprezentovat real...
A abych nezapomněl - musíme ještě v tomt...
Chceme-li uspět, musíme nepokrytě doprez...
Je nutno do konce roku otevřeně vysimulo...
Je nutné ihned postupně odekonomizovat l...
Nejlepší bude v tomto kvartále absolutně...
Je nezbytně nutné letos genericky vynego...
S akcentem na aspekty kooperace musíme o...
Komise doporučila ještě v tomto čtvrtlet...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné l...
By the way, nesmíme zapomenout vědomě za...
Komise doporučila v horizontu 5 let nepo...
Doporučuji krátkodobě aktivně katalogizo...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Je nezbytné poctivě demytizovat provozní...
S akcentem na aspekty kooperace musíme b...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Nejlepší bude v tomto kvartále důrazně r...

Manažerské hlášky na téma...