Hlášky na téma „cashflow“

S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jednoznačně budeme muset v nejbližším te...
Doporučuji dlouhodobě rezolutně přetypiz...
Požadavkem ministerstva je v nejbližším ...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
Nejlepší bude důsledně zprezentovat polo...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší so...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné j...
Je nezbytné efektivně vyšérovat semi-kom...
Jsem pro to, právě teď zodpovědně dovyzá...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Pro naši firmu bude ideální v tomto kvar...
Vize naší prosperity nám klade za cíl řá...
Pro naši firmu bude ideální postupně typ...
Je nezbytně nutné nyní aktivně personali...
Komise doporučila co nejdříve jednoznačn...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
V neposlední řadě máme za povinnost post...
A abych nezapomněl - musíme ještě v tomt...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné j...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je důležité právě teď bezodkladně vykata...
Optimální možností je v tomto kvartále t...
Je důležité razantně vypraktikovat efekt...
Jsem pro to, během měsíce rázně manažova...
Jednoznačně budeme muset neprodleně prav...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Je nutno do konce roku poctivě deparalyz...
Last but not least: je třeba právě teď r...
V neposlední řadě máme za povinnost tent...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší v ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nutné letos genericky rozpracovat kom...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší ne...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
By the way, nesmíme zapomenout razantně ...
Moderní management vyžaduje vědomě sukce...
Je důležité důsledně demytizovat polo-pr...
Je nutné tento týden jednoznačně organiz...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je třeba ihned průhledně simulovat labil...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nezbytné okamžitě otevřeně vykvalifik...
Je nutné okamžitě pravidelně přesimulova...
By the way, nesmíme zapomenout dlouhodob...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nezbytné průhledně stabilizovat pseud...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné m...
Je nezbytné ještě v tomto čtvrtletí účel...
Vytyčené cíle nám kladou za povinnost rá...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší ne...
Je důležité co nejdříve bezodkladně vykv...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je důležité do konce roku řádně ekonomiz...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Optimální možností je do 24 hodin nepokr...
S akcentem na aspekty kooperace musíme d...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné a...
Je nutno bezodkladně proekonomizovat dif...
Komise doporučila nyní sofistikovaně div...
Vize naší prosperity nám klade za cíl ro...
Vize naší prosperity nám klade za cíl ok...
Vize naší prosperity nám klade za cíl ro...
Nejlepší bude v nadcházejícím fiskálním ...
Je nezbytné neprodleně otevřeně vyinstal...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Pro naši firmu bude ideální neprodleně p...
Pro naši firmu bude ideální právě teď ka...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
A abych nezapomněl - musíme v tomto kvar...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...

Manažerské hlášky na téma...