Hlášky na téma „distribuce“

Je důležité tento týden technicky zstand...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je třeba dlouhodobě pečlivě proorganizov...
Jsem pro to, ještě v tomto čtvrtletí ote...
Chceme-li uspět, musíme rezolutně dodýlo...
Je nutno krátkodobě fakticky negociovat ...
Musíme co nejdříve řádně vydodat ne-komu...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je důležité co nejdříve poctivě doaktivi...
Je třeba okamžitě razantně pracovat inte...
Doporučuji krátkodobě důkladně vytechnol...
Doporučuji transparentně dovyprezentovat...
Je nezbytné bezodkladně prezentovat intr...
Je důležité vědomě odstranit kvazi-profi...
Je nezbytné v horizontu 5 let rezolutně ...
Je důležité co nejdříve nepokrytě modern...
Chceme-li uspět, musíme razantně rozakti...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Jednoznačně budeme muset ještě v tomto č...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je nezbytně nutné transparentně prokatal...
Je nezbytně nutné v horizontu 5 let řádn...
Last but not least: je třeba v příštím p...
Je třeba v tomto kvartále razantně preze...
Je nutno nepokrytě dopersonalizovat nemi...
Je nutné co nejdříve účelově vyprocesova...
Optimální možností je dlouhodobě průhled...
Pro naši firmu bude ideální neprodleně a...
Last but not least: je třeba v nejbližší...
Je nezbytně nutné letos absolutně demyti...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Last but not least: je třeba do 24 hodin...
Jsem pro to, co nejdříve absolutně depar...
Doporučuji průhledně odtechnologizovat i...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Jsem pro to, do 24 hodin pečlivě deparal...
Jednoznačně budeme muset okamžitě poctiv...
Nejlepší bude v příštím pololetí účelově...

Manažerské hlášky na téma...