Hlášky na téma „genericky“

Optimální možností je ještě v tomto čtvr...
Musíme genericky efektivnit nediferenční...
Jsem pro to, genericky integrovat pseudo...
Jednoznačně budeme muset ihned genericky...
Last but not least: je třeba genericky z...
Je nezbytné genericky komunikovat anti-e...
Jsem pro to, genericky vyaktualizovat ne...
Doporučuji krátkodobě genericky katalogi...
By the way, nesmíme zapomenout tento týd...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jednoznačně budeme muset v tomto kvartál...
Doporučuji během měsíce genericky dovydi...
Nejlepší bude genericky vyprezentovat st...
Pro naši firmu bude ideální genericky za...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné b...
Je nutno tento týden genericky vysystema...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Last but not least: je třeba v tomto kva...
Optimální možností je genericky kvalifik...
Chceme-li uspět, musíme dlouhodobě gener...
A abych nezapomněl - musíme genericky et...
Optimální možností je co nejdříve generi...
Jsem pro to, právě teď genericky kvantif...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nezbytně nutné do 24 hodin genericky ...
Komise doporučila genericky přeaktivizov...
S akcentem na aspekty kooperace musíme g...
Je nutno nejpozději zítra genericky vyho...
Jsem pro to, nyní genericky odracionaliz...
Je nezbytné genericky prodýlovat diagoná...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné g...
Je nezbytné v nejbližším termínu generic...
Je třeba neprodleně genericky zpersonali...
Musíme během měsíce genericky rozprezent...
Jednoznačně budeme muset genericky rozzá...
Chceme-li uspět, musíme genericky zadisk...
Jsem pro to, genericky zatypizovat ne-ta...
Doporučuji genericky vyklasifikovat polo...
Jednoznačně budeme muset právě teď gener...
Komise doporučila genericky vyprezentova...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Optimální možností je do 24 hodin generi...

Manažerské hlášky na téma...