Hlášky na téma „pasiva“

Je nutné do konce roku vědomě vydodat kv...
Optimální možností je právě teď důrazně ...
Jednoznačně budeme muset během měsíce ro...
Je nutno důkladně klasifikovat infrastru...
Optimální možností je krátkodobě rozhodn...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné l...
Je nutné pravidelně technologizovat inte...
Optimální možností je rezolutně praktiko...
Komise doporučila v nejbližším termínu t...
Je třeba v nejbližším termínu genericky ...
Je nutno nyní rázně odefektivnit nediago...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné a...
Chceme-li uspět, musíme v horizontu 5 le...
Pro naši firmu bude ideální rezolutně za...
Last but not least: je třeba nyní intenz...
Je nezbytně nutné transparentně komuniko...
Musíme nyní intenzivně prointegrovat neg...
By the way, nesmíme zapomenout v příštím...
Je důležité okamžitě rezolutně integrova...
Chceme-li uspět, musíme okamžitě rázně p...
By the way, nesmíme zapomenout absolutně...
Komise doporučila dlouhodobě maximálně o...
Nejlepší bude v příštím pololetí jednozn...
By the way, nesmíme zapomenout poctivě d...
Nejlepší bude cílevědomě vydiverzifikova...
Je nutno technicky odstranit utilitární ...
Jsem pro to, v nejbližším termínu otevře...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
A abych nezapomněl - musíme neprodleně f...
Komise doporučila do 24 hodin otevřeně d...
Jsem pro to, nyní funkčně zprocesovat in...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, průhledně vykonzultovat ne-...
Optimální možností je v nejbližším termí...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno v tomto kvartále vědomě vydodat...
Nejlepší bude nejpozději zítra bezodklad...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
A abych nezapomněl - musíme technicky do...
Komise doporučila efektivně odstranit ne...

Manažerské hlášky na téma...