Hlášky na téma „tajming“

Chceme-li uspět, musíme průběžně vydodat...
Je nezbytné v příštím pololetí pravideln...
Je nezbytně nutné krátkodobě fakticky ra...
Je důležité průběžně sukcedovat struktur...
Je nutné efektivně zklasifikovat nedifer...
Doporučuji v horizontu 5 let fakticky st...
Je nutno co nejdříve funkčně vyefektivni...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno v příštím pololetí funkčně pers...
Doporučuji okamžitě efektivně kvantifiko...
Je nutné transparentně vydodat profitují...
Je třeba jednoznačně dovyhodnotit polo-p...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, pravidelně integrovat kvazi...
Je třeba letos cílevědomě zsukcedovat pe...
Musíme funkčně systematizovat variační t...
Je nezbytné nyní aktivně dovyaktualizova...
Nejlepší bude tento týden razantně vypra...
Doporučuji neprodleně rozhodně přediverz...
S akcentem na aspekty kooperace musíme i...
Jednoznačně budeme muset vědomě odstrani...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
By the way, nesmíme zapomenout dlouhodob...
Jednoznačně budeme muset cílevědomě odšé...
A abych nezapomněl - musíme letos nepokr...
Je nutno v příštím pololetí maximálně vy...
Jsem pro to, důkladně vydodat polo-labil...
Doporučuji účelově vydodat polo-infrastr...
Optimální možností je v nejbližším termí...
Je třeba co nejdříve pravidelně rentabil...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
A abych nezapomněl - musíme genericky sm...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné r...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné i...
Je důležité v tomto kvartále intenzivně ...
Chceme-li uspět, musíme právě teď rezolu...
Optimální možností je krátkodobě maximál...
Nejlepší bude krátkodobě absolutně odint...
Jednoznačně budeme muset vědomě racional...
A abych nezapomněl - musíme ihned rázně ...

Manažerské hlášky na téma...