Hlášky na téma „marketing“

S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Je třeba postupně domodernizovat semi-la...
Chceme-li uspět, musíme absolutně rentab...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší op...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Požadavkem ministerstva je v příštím pol...
Pro naši firmu bude ideální nejpozději z...
Jednoznačně budeme muset ihned sofistiko...
Last but not least: je třeba během měsíc...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší v ...
Vize naší prosperity nám klade za cíl gl...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Last but not least: je třeba fakticky př...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší ne...
Vize naší prosperity nám klade za cíl vě...
By the way, nesmíme zapomenout co nejdří...
Optimální možností je nepokrytě prezento...
S akcentem na aspekty kooperace musíme č...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
A abych nezapomněl - musíme ještě v tomt...
Je nezbytné nejpozději zítra průběžně do...
Jednoznačně budeme muset důsledně system...
S akcentem na aspekty kooperace musíme s...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Moderní management vyžaduje co nejdříve ...
Jednoznačně budeme muset neprodleně rázn...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Komise doporučila řádně odstranit nelabi...
Je třeba co nejdříve postupně vyklasifik...
Moderní management vyžaduje efektivně de...
Moderní management vyžaduje do 24 hodin ...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Pro naši firmu bude ideální krátkodobě o...
Moderní management vyžaduje okamžitě raz...
Pro naši firmu bude ideální tento týden ...
Je nutno ihned maximálně vymanažovat var...
Doporučuji okamžitě zásadně zintegrovat ...
Jsem pro to, nejpozději zítra globálně d...
Komise doporučila důsledně doaktivizovat...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné c...
Moderní management vyžaduje důsledně zte...
Nejlepší bude co nejdříve fakticky integ...
By the way, nesmíme zapomenout v nejbliž...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
A abych nezapomněl - musíme operativně r...
Jednoznačně budeme muset vědomě zaetablo...
Moderní management vyžaduje dlouhodobě f...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Požadavkem ministerstva je efektivně dep...
Je třeba v příštím pololetí absolutně vy...
Vize naší prosperity nám klade za cíl v ...
Musíme razantně modernizovat neaktuální ...
Jednoznačně budeme muset důsledně přeeta...
Vize naší prosperity nám klade za cíl vě...
Jednoznačně budeme muset ihned pečlivě p...
Chceme-li uspět, musíme v nejbližším ter...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší v ...

Manažerské hlášky na téma...