Hlášky na téma „akceschopnost“

Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Chceme-li uspět, musíme tento týden maxi...
Je třeba transparentně vypracovat neefek...
Je nezbytně nutné okamžitě pečlivě odšér...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Komise doporučila funkčně rozstabilizova...
Je důležité nepokrytě stabilizovat nehet...
Je nezbytně nutné co nejdříve rázně zpra...
Je nezbytné v nejbližším termínu pravide...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je důležité v tomto kvartále průběžně de...
By the way, nesmíme zapomenout letos tec...
Chceme-li uspět, musíme v nejbližším ter...
Last but not least: je třeba tento týden...
Chceme-li uspět, musíme v příštím polole...
Musíme právě teď aktivně prohodnotit rád...
Je třeba neprodleně jednoznačně vymanažo...
Doporučuji důrazně vyšérovat inter-obcho...
A abych nezapomněl - musíme důkladně dok...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je třeba v nadcházejícím fiskálním roce ...
Je nezbytné tento týden razantně vysimul...
Jsem pro to, důrazně procesovat typizačn...
Komise doporučila důrazně rozinstalovat ...
Je nutné během měsíce transparentně vyma...
Doporučuji funkčně vyorganizovat neutrál...
Musíme částečně vysystematizovat typizač...
Doporučuji během měsíce absolutně dovype...
A abych nezapomněl - musíme v horizontu ...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Je důležité tento týden maximálně přerac...
Doporučuji do 24 hodin genericky rentabi...
Nejlepší bude nyní efektivně aktualizova...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nezbytně nutné co nejdříve nepokrytě ...
Je nezbytně nutné v horizontu 5 let prav...
Je nezbytně nutné tento týden účelově vy...
Je nezbytné aktivně deparalyzovat kvazi-...
Je důležité nejpozději zítra aktivně hod...
Je nezbytné genericky dostandardizovat d...
Pro naši firmu bude ideální fakticky odh...

Manažerské hlášky na téma...