Hlášky na téma „tendence“

Je nutno důrazně ekonomizovat zahraniční...
By the way, nesmíme zapomenout právě teď...
Je nutno razantně vyaktivizovat behavior...
A abych nezapomněl - musíme během měsíce...
Nejlepší bude razantně vyprezentovat int...
Musíme aktivně komunikovat polo-globaliz...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nezbytně nutné nejpozději zítra techn...
Musíme dlouhodobě důsledně pracovat polo...
Jednoznačně budeme muset rezolutně vyapl...
Last but not least: je třeba ještě v tom...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jsem pro to, nyní postupně odšérovat lat...
Pro naši firmu bude ideální letos poctiv...
Last but not least: je třeba právě teď p...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je třeba rázně šérovat labilní tendence....
Jsem pro to, ihned transparentně rozhodn...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jednoznačně budeme muset právě teď průhl...
S akcentem na aspekty kooperace musíme f...
Je třeba během měsíce účelově sukcedovat...
Nejlepší bude právě teď pravidelně vymod...
Je důležité do 24 hodin intenzivně ekono...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jednoznačně budeme muset tento týden fun...
Last but not least: je třeba nepokrytě p...
Je nutno intenzivně praktikovat variační...
Je nutno dlouhodobě absolutně znegociova...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Last but not least: je třeba ihned důsle...
Je důležité otevřeně hodnotit majoritní ...
Nejlepší bude krátkodobě bezodkladně pro...
Musíme právě teď absolutně dostabilizova...

Manažerské hlášky na téma...