Hlášky na téma „rezervy“

Je nutno rázně konzultovat typizační rez...
Jednoznačně budeme muset ještě v tomto č...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutné právě teď otevřeně vyekonomizov...
Pro naši firmu bude ideální otevřeně suk...
Je nezbytně nutné neprodleně nepokrytě a...
Je nutné do konce roku fakticky pronegoc...
Je nezbytné průhledně promodernizovat ne...
Je nutné v nadcházejícím fiskálním roce ...
Je důležité ihned průhledně klasifikovat...
Doporučuji v nadcházejícím fiskálním roc...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nutno tento týden důrazně prezentovat...
Je třeba rozhodně zaktivizovat standardn...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
A abych nezapomněl - musíme do 24 hodin ...
Je nutné krátkodobě důrazně demytizovat ...
Je třeba nejpozději zítra otevřeně preze...
Jsem pro to, v příštím pololetí bezodkla...
Musíme do 24 hodin pravidelně vykonzulto...
Pro naši firmu bude ideální otevřeně dep...
Je nutné důkladně dovyaplikovat minoritn...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Musíme fakticky rozpracovat distribuční ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...

Manažerské hlášky na téma...