Hlášky na téma „operace“

Nejlepší bude vědomě rozrentabilizovat n...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je nutné funkčně ekonomizovat neintegrál...
Doporučuji v horizontu 5 let technicky p...
Last but not least: je třeba postupně za...
Je nezbytně nutné průhledně dotypizovat ...
Optimální možností je vědomě vytypizovat...
Doporučuji rázně odstranit realizační op...
Chceme-li uspět, musíme pravidelně vysim...
A abych nezapomněl - musíme maximálně šé...
Komise doporučila poctivě hodnotit globa...
Musíme účelově odstranit globální operac...
Je nezbytné rázně odsimulovat finanční o...
Je nutné vědomě zmanažovat finanční oper...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné n...
Je nezbytné ihned důrazně sukcedovat pse...
Last but not least: je třeba důrazně eta...
Je třeba během měsíce technicky zdýlovat...
Je nezbytné pečlivě odstranit integrální...
Nejlepší bude v nejbližším termínu rezol...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Doporučuji pravidelně vysystematizovat f...
Je nutno v tomto kvartále rezolutně dokl...
Pro naši firmu bude ideální nejpozději z...
Musíme rázně rozekonomizovat strukturáln...
Je důležité do konce roku intenzivně ods...
Musíme rezolutně pracovat heterogenní op...
Je nezbytně nutné v příštím pololetí nep...
By the way, nesmíme zapomenout do konce ...
Last but not least: je třeba do konce ro...
Jsem pro to, v horizontu 5 let účelově p...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Optimální možností je nejpozději zítra r...
Optimální možností je dlouhodobě razantn...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je nezbytné postupně rentabilizovat vari...
S akcentem na aspekty kooperace musíme b...
A abych nezapomněl - musíme do konce rok...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné b...
Je nezbytně nutné intenzivně dýlovat int...
Je nutno nyní průběžně modernizovat intr...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...

Manažerské hlášky na téma...