Hlášky na téma „ergonomie“

Je nutné do konce roku efektivně zásobit...
Doporučuji co nejdříve intenzivně ekonom...
Je nezbytné nejpozději zítra rezolutně h...
Jsem pro to, důkladně vydodat neutrální ...
Jsem pro to, do konce roku fakticky dovy...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Komise doporučila v nadcházejícím fiskál...
Last but not least: je třeba účelově dov...
Je nezbytně nutné během měsíce razantně ...
By the way, nesmíme zapomenout krátkodob...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
A abych nezapomněl - musíme razantně dot...
Nejlepší bude průběžně vymanažovat inter...
Je důležité fakticky odaktualizovat util...
Je nutné intenzivně dovyetablovat nestab...
By the way, nesmíme zapomenout krátkodob...
Je nutné technicky instalovat neinfrastr...
Pro naši firmu bude ideální v příštím po...
Je nezbytné v tomto kvartále otevřeně vy...
Je třeba nepokrytě vystabilizovat typiza...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nezbytně nutné technicky modernizovat...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné p...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Je nezbytně nutné dlouhodobě bezodkladně...
Komise doporučila maximálně aktualizovat...
By the way, nesmíme zapomenout nyní abso...
Je nezbytné nyní razantně vydodat ne-tak...
Pro naši firmu bude ideální v příštím po...
Last but not least: je třeba do 24 hodin...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je nezbytné okamžitě řádně rentabilizova...
Komise doporučila nejpozději zítra důraz...
Jednoznačně budeme muset do konce roku p...
Je nutné během měsíce důrazně demytizova...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nutno letos absolutně vykomunikovat p...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je třeba do 24 hodin průhledně klasifiko...
Pro naši firmu bude ideální nejpozději z...
Nejlepší bude tento týden postupně vytyp...
Doporučuji letos operativně demytizovat ...

Manažerské hlášky na téma...