Hlášky na téma „trendy“

S důrazem na píár oddělení je nezbytné c...
Jednoznačně budeme muset efektivně dodýl...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je nezbytně nutné průhledně rozkomunikov...
Chceme-li uspět, musíme během měsíce fun...
Optimální možností je krátkodobě průběžn...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
By the way, nesmíme zapomenout ještě v t...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutné pravidelně odšérovat variabilní...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
By the way, nesmíme zapomenout okamžitě ...
Pro naši firmu bude ideální funkčně typi...
Optimální možností je maximálně prokvali...
Je třeba právě teď genericky vykvantifik...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Komise doporučila do 24 hodin důsledně k...
Je důležité okamžitě účelově vypracovat ...
Je třeba účelově rozaktualizovat homogen...
Chceme-li uspět, musíme transparentně vy...
Jednoznačně budeme muset pečlivě systema...
Je důležité během měsíce razantně odstra...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Last but not least: je třeba krátkodobě ...
S akcentem na aspekty kooperace musíme ú...
By the way, nesmíme zapomenout do 24 hod...
Last but not least: je třeba funkčně vyd...
Chceme-li uspět, musíme cílevědomě vydod...
Je nutno absolutně vysukcedovat komunika...
Je třeba do konce roku absolutně předive...
Je nutno otevřeně vyšérovat neglobalizač...
Komise doporučila dlouhodobě pravidelně ...
Jednoznačně budeme muset právě teď jedno...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
By the way, nesmíme zapomenout operativn...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
By the way, nesmíme zapomenout v nadcház...
Jednoznačně budeme muset důrazně vyaktua...

Manažerské hlášky na téma...