Hlášky na téma „budget“

Chceme-li uspět, musíme razantně dokvali...
Jednoznačně budeme muset během měsíce fu...
Jednoznačně budeme muset letos rezolutně...
Doporučuji v horizontu 5 let funkčně kom...
Je nezbytně nutné okamžitě funkčně vydod...
Je nutné funkčně vyekonomizovat diferenč...
Optimální možností je v nejbližším termí...
Je nutno průběžně racionalizovat anti-st...
Nejlepší bude co nejdříve technicky odet...
Je důležité efektivně vymanažovat strukt...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Last but not least: je třeba v tomto kva...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Jednoznačně budeme muset právě teď opera...
Je nutno okamžitě razantně negociovat kv...
Je důležité nejpozději zítra důrazně zpr...
Chceme-li uspět, musíme co nejdříve důsl...
Optimální možností je poctivě vyaplikova...
A abych nezapomněl - musíme cílevědomě v...
By the way, nesmíme zapomenout krátkodob...
Komise doporučila efektivně vykvantifiko...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Jednoznačně budeme muset důsledně zsimul...
Je nezbytné letos pravidelně dovysukcedo...
Komise doporučila v horizontu 5 let oper...
Musíme pravidelně konzultovat funkční bu...
Last but not least: je třeba do 24 hodin...
Chceme-li uspět, musíme v příštím polole...
Je nezbytně nutné intenzivně kvantifikov...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Doporučuji důsledně personalizovat nekom...
Optimální možností je v nadcházejícím fi...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nutné poctivě zaefektivnit globalizač...
Chceme-li uspět, musíme pravidelně manaž...
Komise doporučila co nejdříve účelově př...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Pro naši firmu bude ideální průběžně eta...
Komise doporučila neprodleně průhledně o...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Nejlepší bude do konce roku poctivě orga...
Komise doporučila razantně vykvantifikov...
Doporučuji do konce roku rázně vydýlovat...
Je třeba okamžitě transparentně odstrani...
Je důležité letos průhledně dotechnologi...
Optimální možností je během měsíce techn...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné n...
Je nutno operativně rozkomunikovat funkč...
Je důležité co nejdříve důkladně smluvni...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Komise doporučila v nejbližším termínu d...
Je třeba cílevědomě negociovat kooperati...
Je nezbytné okamžitě transparentně přemo...
Jsem pro to, neprodleně rezolutně vytypi...
Je nutno okamžitě vědomě konzultovat ren...
Pro naši firmu bude ideální v nadcházejí...
Je nezbytně nutné do konce roku transpar...
Last but not least: je třeba krátkodobě ...

Manažerské hlášky na téma...