Hlášky na téma „kategoricky“

Jsem pro to, krátkodobě kategoricky akti...
Pro naši firmu bude ideální kategoricky ...
Optimální možností je kategoricky odtypi...
Je nezbytně nutné v tomto kvartále kateg...
Last but not least: je třeba kategoricky...
Je nezbytně nutné kategoricky smluvnit s...
Optimální možností je kategoricky vyprak...
A abych nezapomněl - musíme v nejbližším...
By the way, nesmíme zapomenout dlouhodob...
Komise doporučila kategoricky rozšérovat...
Je nezbytné nejpozději zítra kategoricky...
Komise doporučila v tomto kvartále kateg...
Pro naši firmu bude ideální v horizontu ...
Optimální možností je během měsíce kateg...
Je třeba v tomto kvartále kategoricky ef...
Je nutné neprodleně kategoricky přešérov...
Musíme kategoricky ekonomizovat minoritn...
Je nezbytně nutné neprodleně kategoricky...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Nejlepší bude v nejbližším termínu kateg...
Je důležité v tomto kvartále kategoricky...
Pro naši firmu bude ideální kategoricky ...
Je nezbytné ihned kategoricky zsystemati...
Je nezbytně nutné kategoricky prošérovat...
Chceme-li uspět, musíme krátkodobě kateg...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Chceme-li uspět, musíme v tomto kvartále...
Pro naši firmu bude ideální okamžitě kat...
Je nezbytně nutné kategoricky zintegrova...
S akcentem na aspekty kooperace musíme k...
Je nutno kategoricky vysystematizovat ne...
Je důležité během měsíce kategoricky vys...
Musíme během měsíce kategoricky zatechno...
Doporučuji kategoricky doprocesovat prov...
Je nezbytně nutné co nejdříve kategorick...
Je třeba v příštím pololetí kategoricky ...
Pro naši firmu bude ideální kategoricky ...
Je nezbytně nutné kategoricky procesovat...
Doporučuji letos kategoricky zásobit ned...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jednoznačně budeme muset do 24 hodin kat...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
A abych nezapomněl - musíme kategoricky ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Musíme kategoricky vyekonomizovat diagon...
Musíme okamžitě kategoricky ekonomizovat...
Je nezbytně nutné kategoricky přehodnoti...
Jsem pro to, okamžitě kategoricky zaproc...
Last but not least: je třeba dlouhodobě ...
Je důležité tento týden kategoricky akti...
Je nezbytně nutné v nejbližším termínu k...
Je nezbytně nutné kategoricky klasifikov...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Je třeba kategoricky vysimulovat integrá...
By the way, nesmíme zapomenout ihned kat...
Musíme během měsíce kategoricky smluvnit...
Jednoznačně budeme muset kategoricky odn...
By the way, nesmíme zapomenout kategoric...
Je nezbytné do konce roku kategoricky ho...
Doporučuji kategoricky komunikovat opera...
A abych nezapomněl - musíme kategoricky ...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je třeba právě teď kategoricky personali...

Manažerské hlášky na téma...