Hlášky na téma „finance“

Je nutno ihned pečlivě vydiskutovat infr...
Je nezbytné do konce roku intenzivně vys...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Pro naši firmu bude ideální nyní důsledn...
Je nezbytně nutné vědomě ekonomizovat ne...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je důležité okamžitě rázně zatechnologiz...
Doporučuji tento týden rezolutně doinsta...
A abych nezapomněl - musíme krátkodobě r...
Je nutné neprodleně pečlivě vydodat cent...
Doporučuji během měsíce postupně deparal...
Je důležité ještě v tomto čtvrtletí cíle...
A abych nezapomněl - musíme v příštím po...
Je důležité řádně deparalyzovat behavior...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je důležité nepokrytě vykvantifikovat va...
Je nutno v horizontu 5 let rezolutně kla...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nutno tento týden funkčně odzásobit g...
A abych nezapomněl - musíme v horizontu ...
Je nezbytně nutné okamžitě průhledně sta...
Je třeba ještě v tomto čtvrtletí jednozn...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
S akcentem na aspekty kooperace musíme d...

Manažerské hlášky na téma...