Hlášky na téma „fluktuace“

Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Last but not least: je třeba do 24 hodin...
Jednoznačně budeme muset do 24 hodin čás...
Optimální možností je do 24 hodin absolu...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
Komise doporučila rázně katalogizovat kv...
Chceme-li uspět, musíme neprodleně průhl...
Optimální možností je tento týden částeč...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Komise doporučila ještě v tomto čtvrtlet...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné i...
Chceme-li uspět, musíme funkčně domodern...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Pro naši firmu bude ideální během měsíce...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Doporučuji právě teď zásadně vyprezentov...
Nejlepší bude zásadně rozsukcedovat výro...
By the way, nesmíme zapomenout nejpozděj...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je důležité pečlivě ztypizovat diferenčn...
Jsem pro to, během měsíce průhledně zakt...
Pro naši firmu bude ideální otevřeně sta...
Je nezbytné průhledně manažovat neutráln...
Pro naši firmu bude ideální nyní pečlivě...
Jednoznačně budeme muset rozhodně depara...
Chceme-li uspět, musíme nejpozději zítra...
Jsem pro to, ještě v tomto čtvrtletí ope...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné j...
Jednoznačně budeme muset do 24 hodin důr...
By the way, nesmíme zapomenout do konce ...
Je nezbytné efektivně katalogizovat nela...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
By the way, nesmíme zapomenout nejpozděj...
Musíme aktivně vydiverzifikovat polo-dis...
By the way, nesmíme zapomenout do 24 hod...
Musíme do konce roku důrazně kvantifikov...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné a...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jednoznačně budeme muset tento týden zás...
S akcentem na aspekty kooperace musíme k...
Nejlepší bude důsledně demytizovat varia...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je důležité kategoricky zásobit nehomoge...
Last but not least: je třeba neprodleně ...
Je nutno nejpozději zítra jednoznačně ko...
Musíme důsledně standardizovat operativn...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné t...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Je třeba do 24 hodin průběžně odstranit ...
Doporučuji nyní bezodkladně konzultovat ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nezbytně nutné transparentně technolo...
Je nutno během měsíce rezolutně stabiliz...
Nejlepší bude účelově odstranit pseudo-h...
Pro naši firmu bude ideální tento týden ...

Manažerské hlášky na téma...