Hlášky na téma „komunikace“

Je nutné funkčně zamanažovat kvazi-inter...
Je důležité ihned řádně diskutovat anti-...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Jsem pro to, vědomě zapersonalizovat lab...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Optimální možností je v nejbližším termí...
Je nutné do 24 hodin operativně aplikova...
Vytyčené cíle nám kladou za povinnost kr...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Doporučuji co nejdříve genericky prodisk...
By the way, nesmíme zapomenout zásadně o...
Je nutné zásadně integrovat diagonální k...
Je nezbytné v nadcházejícím fiskálním ro...
V neposlední řadě máme za povinnost v př...
A abych nezapomněl - musíme důrazně roze...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší do...
Jednoznačně budeme muset zásadně praktik...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší dl...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
V neposlední řadě máme za povinnost ješt...
Musíme do konce roku operativně doklasif...
Last but not least: je třeba tento týden...
Jednoznačně budeme muset bezodkladně dov...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné n...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
V neposlední řadě máme za povinnost dlou...
Je důležité nejpozději zítra účelově ods...
Je nezbytně nutné v tomto kvartále cílev...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší je...
Je nutné krátkodobě sofistikovaně odrent...
Pro naši firmu bude ideální nyní průběžn...
V neposlední řadě máme za povinnost ješt...
Je nutné okamžitě genericky vydiverzifik...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nezbytné do konce roku důsledně dýlov...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Požadavkem ministerstva je tento týden e...
Last but not least: je třeba okamžitě pr...
Komise doporučila dlouhodobě fakticky do...
Musíme nyní vědomě rozkomunikovat ne-maj...
Je nezbytně nutné pečlivě dovyracionaliz...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší ih...
Vize naší prosperity nám klade za cíl dl...
Je třeba technicky zarentabilizovat homo...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
By the way, nesmíme zapomenout právě teď...
Je nutno nyní technicky odsmluvnit rádob...
V neposlední řadě máme za povinnost zása...
Chceme-li uspět, musíme částečně rozkomu...
Je nezbytné nejpozději zítra nepokrytě d...
Last but not least: je třeba důkladně pr...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Optimální možností je právě teď fakticky...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
Vize naší prosperity nám klade za cíl ne...
By the way, nesmíme zapomenout v horizon...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší ab...
Je nezbytně nutné letos transparentně od...
Jednoznačně budeme muset okamžitě faktic...
Je nezbytně nutné operativně zdýlovat rá...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je důležité otevřeně kvantifikovat struk...
Jsem pro to, fakticky proinstalovat efek...
Nejlepší bude průhledně vyefektivnit lab...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nezbytně nutné v horizontu 5 let rozh...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Pro naši firmu bude ideální ještě v tomt...
Vize naší prosperity nám klade za cíl ge...
Je třeba během měsíce cílevědomě technol...
Last but not least: je třeba řádně depar...
Požadavkem ministerstva je razantně zsuk...
Moderní management vyžaduje co nejdříve ...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Moderní management vyžaduje do 24 hodin ...
Nejlepší bude v horizontu 5 let důrazně ...

Manažerské hlášky na téma...