Hlášky na téma „prodeje“

Pro naši firmu bude ideální nepokrytě pr...
Chceme-li uspět, musíme průhledně vydive...
Chceme-li uspět, musíme během měsíce roz...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Musíme maximálně vykvantifikovat nelabil...
Doporučuji letos intenzivně racionalizov...
Optimální možností je neprodleně rázně p...
Last but not least: je třeba ještě v tom...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jednoznačně budeme muset vědomě odekonom...
Je nezbytně nutné do konce roku technick...
Last but not least: je třeba neprodleně ...
Chceme-li uspět, musíme v horizontu 5 le...
Je nezbytné v horizontu 5 let důsledně p...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Doporučuji jednoznačně promodernizovat h...
Musíme transparentně vydodat semi-inform...
Je třeba dlouhodobě intenzivně systemati...
Jsem pro to, v nadcházejícím fiskálním r...
By the way, nesmíme zapomenout nepokrytě...
By the way, nesmíme zapomenout právě teď...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné t...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, v tomto kvartále řádně dovy...
Je třeba neprodleně razantně přediskutov...
Je nezbytně nutné do 24 hodin maximálně ...
Je třeba vědomě odstranit typizační prod...
Chceme-li uspět, musíme průhledně zásobi...
Je nutné v nadcházejícím fiskálním roce ...
Doporučuji jednoznačně ztypizovat kvazi-...
Nejlepší bude postupně vysukcedovat komu...
Je nezbytně nutné maximálně negociovat k...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
Jsem pro to, ještě v tomto čtvrtletí int...
Je nutno do konce roku částečně přesimul...
Je třeba v horizontu 5 let vědomě zkonzu...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Pro naši firmu bude ideální do konce rok...
Pro naši firmu bude ideální nyní maximál...
Je nutné neprodleně průběžně dointegrova...
Je nezbytně nutné poctivě prokonzultovat...
Je nutno krátkodobě razantně integrovat ...

Manažerské hlášky na téma...