Hlášky na téma „informace“

Chceme-li uspět, musíme krátkodobě průhl...
Je nutno v horizontu 5 let absolutně hod...
Doporučuji transparentně vyracionalizova...
Nejlepší bude fakticky přesmluvnit laten...
Je nezbytné právě teď aktivně technologi...
Jednoznačně budeme muset v horizontu 5 l...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Optimální možností je nepokrytě odefekti...
Pro naši firmu bude ideální částečně vyr...
Je důležité co nejdříve funkčně vyekonom...
Chceme-li uspět, musíme v nadcházejícím ...
Doporučuji v nadcházejícím fiskálním roc...
Je důležité v příštím pololetí důkladně ...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, dlouhodobě rázně odstranit ...
Optimální možností je maximálně katalogi...
Musíme technicky odstranit variabilní in...
Je třeba v nejbližším termínu poctivě vy...
S akcentem na aspekty kooperace musíme f...
A abych nezapomněl - musíme neprodleně d...
Jsem pro to, ještě v tomto čtvrtletí důk...
By the way, nesmíme zapomenout jednoznač...
Doporučuji genericky odtechnologizovat s...
Komise doporučila nejpozději zítra funkč...
Je nezbytně nutné tento týden pravidelně...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Musíme okamžitě transparentně organizova...
Nejlepší bude nepokrytě hodnotit inter-k...
Nejlepší bude krátkodobě pečlivě raciona...
Je nezbytně nutné v příštím pololetí prů...
Nejlepší bude průhledně rozkvantifikovat...
Doporučuji otevřeně odaplikovat majoritn...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné b...
A abych nezapomněl - musíme důrazně stan...
Chceme-li uspět, musíme v horizontu 5 le...
Komise doporučila v tomto kvartále razan...

Manažerské hlášky na téma...