Pro naši firmu bude ideální řádně přenegociovat neutrální portfolia.

Další hlášky na téma: portfolio

Musíme v nejbližším termínu řádně vynego...
Pro naši firmu bude ideální důkladně apl...
Je nutno ještě v tomto čtvrtletí důrazně...
Je nezbytně nutné dlouhodobě průhledně o...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...

Manažerské hlášky na téma...