Pro naši firmu bude ideální nejpozději zítra funkčně dostabilizovat polo-infrastrukturální marketing.

Další hlášky na téma: marketing

S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Je třeba postupně domodernizovat semi-la...
Chceme-li uspět, musíme absolutně rentab...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
S ohledem na naši imidž bude nejlepší op...

Manažerské hlášky na téma...