Pro naši firmu bude ideální v horizontu 5 let kategoricky odstabilizovat ne-tak-zcela-efektivní sukces.

Další hlášky na téma: kategoricky

Jsem pro to, krátkodobě kategoricky akti...
Pro naši firmu bude ideální kategoricky ...
Optimální možností je kategoricky odtypi...
Je nezbytně nutné v tomto kvartále kateg...
Last but not least: je třeba kategoricky...

Manažerské hlášky na téma...