Hlášky na téma „homogenní“

Komise doporučila v nejbližším termínu n...
Je nezbytně nutné rázně instalovat homog...
Je nutné absolutně vyaktivizovat homogen...
Je důležité během měsíce otevřeně integr...
Je nezbytné vědomě organizovat homogenní...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno do konce roku pravidelně aktivi...
Komise doporučila dlouhodobě vědomě sukc...

Manažerské hlášky na téma...