Komise doporučila v nejbližším termínu nepokrytě šérovat homogenní hyperaktivity.

Další hlášky na téma: homogenní

Komise doporučila v nejbližším termínu n...
Je nezbytně nutné rázně instalovat homog...
Je nutné absolutně vyaktivizovat homogen...
Je důležité během měsíce otevřeně integr...
Je nezbytné vědomě organizovat homogenní...

Manažerské hlášky na téma...