Doporučuji v horizontu 5 let funkčně komunikovat pseudo-behaviorální budget.

Další hlášky na téma: budget

Chceme-li uspět, musíme razantně dokvali...
Jednoznačně budeme muset během měsíce fu...
Jednoznačně budeme muset letos rezolutně...
Doporučuji v horizontu 5 let funkčně kom...
Je nezbytně nutné okamžitě funkčně vydod...

Manažerské hlášky na téma...