Hlášky na téma „bezpečnost“

Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno důsledně pracovat intra-informa...
Komise doporučila neprodleně cílevědomě ...
Komise doporučila vědomě vymanažovat ne-...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Komise doporučila tento týden intenzivně...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Musíme nejpozději zítra rezolutně vydoda...
Jsem pro to, v tomto kvartále intenzivně...
Musíme do 24 hodin vědomě vyšérovat rádo...
Chceme-li uspět, musíme v příštím polole...
Musíme razantně systematizovat variabiln...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Chceme-li uspět, musíme jednoznačně typi...
Je nezbytně nutné nepokrytě zintegrovat ...
A abych nezapomněl - musíme tento týden ...
Je nutné pečlivě simulovat operativní be...
A abych nezapomněl - musíme intenzivně v...
Jsem pro to, během měsíce efektivně disk...
Nejlepší bude v tomto kvartále absolutně...
Je nezbytně nutné právě teď operativně p...
A abych nezapomněl - musíme okamžitě abs...
Je nezbytné operativně zaracionalizovat ...
Je nutné v horizontu 5 let poctivě odstr...
Jsem pro to, cílevědomě instalovat pseud...
Doporučuji důkladně typizovat aktuální b...
Je nezbytně nutné řádně předýlovat nelat...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné o...
Last but not least: je třeba v nejbližší...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Jednoznačně budeme muset aktivně etablov...
Je nezbytně nutné do 24 hodin zodpovědně...
Musíme důkladně racionalizovat inter-uti...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Musíme v horizontu 5 let poctivě dopreze...
Nejlepší bude tento týden fakticky přeek...
Je nezbytně nutné během měsíce pravideln...
Je nezbytně nutné nejpozději zítra jedno...
Doporučuji ihned řádně katalogizovat akt...
Je nezbytné postupně zanegociovat ne-akt...
By the way, nesmíme zapomenout právě teď...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné e...
Je důležité ještě v tomto čtvrtletí vědo...
Je nutné krátkodobě řádně vymodernizovat...
Komise doporučila transparentně negociov...
A abych nezapomněl - musíme maximálně do...
Jednoznačně budeme muset do konce roku z...
Je nezbytné dlouhodobě postupně vyapliko...
Jednoznačně budeme muset v nadcházejícím...
Je nezbytné v tomto kvartále pravidelně ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je třeba okamžitě řádně dovymodernizovat...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Last but not least: je třeba během měsíc...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Je nutné pečlivě efektivnit diagonální b...
Nejlepší bude transparentně konzultovat ...
Doporučuji do konce roku pečlivě vyekono...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...

Manažerské hlášky na téma...