Podle směric Evropské unie budeme muset důsledně katalogizovat neutrální bezpečnost.

Další hlášky na téma: bezpečnost

Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno důsledně pracovat intra-informa...
Komise doporučila neprodleně cílevědomě ...
Komise doporučila vědomě vymanažovat ne-...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...

Manažerské hlášky na téma...