Hlášky na téma „úzus“

Jednoznačně budeme muset v horizontu 5 l...
A abych nezapomněl - musíme krátkodobě d...
Je třeba nyní fakticky vyprocesovat labi...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Optimální možností je nepokrytě vymanažo...
Pro naši firmu bude ideální okamžitě jed...
Je nutno vědomě prosystematizovat utilit...
Je nutno poctivě simulovat pseudo-majori...
Je nutné pravidelně technologizovat nein...
A abych nezapomněl - musíme co nejdříve ...
Komise doporučila v příštím pololetí poc...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Pro naši firmu bude ideální do 24 hodin ...
Je nezbytně nutné v horizontu 5 let tech...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
Jednoznačně budeme muset v nadcházejícím...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je nezbytné průběžně zorganizovat neefek...
A abych nezapomněl - musíme efektivně do...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
Nejlepší bude do 24 hodin pravidelně vys...
Je důležité funkčně diverzifikovat infor...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Last but not least: je třeba právě teď r...
S akcentem na aspekty kooperace musíme l...
Je nezbytné letos fakticky zatechnologiz...
Jsem pro to, neprodleně jednoznačně zadi...
Doporučuji neprodleně vědomě proklasifik...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Chceme-li uspět, musíme v příštím polole...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Optimální možností je tento týden faktic...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné p...
Komise doporučila jednoznačně vykomuniko...
S akcentem na aspekty kooperace musíme j...
Je nezbytně nutné letos vědomě zaaktuali...
Last but not least: je třeba důkladně vy...
Je nezbytné co nejdříve maximálně rozhod...
Musíme během měsíce řádně přeekonomizova...
Pro naši firmu bude ideální v příštím po...
Je nezbytné funkčně zdiskutovat neminori...
S akcentem na aspekty kooperace musíme r...

Manažerské hlášky na téma...