Pro naši firmu bude ideální okamžitě jednoznačně zásobit inflační úzus.

Další hlášky na téma: úzus

Jednoznačně budeme muset v horizontu 5 l...
A abych nezapomněl - musíme krátkodobě d...
Je třeba nyní fakticky vyprocesovat labi...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Optimální možností je nepokrytě vymanažo...

Manažerské hlášky na téma...