Pro naši firmu bude ideální cílevědomě vyprocesovat anti-funkční devizy.

Další hlášky na téma: ideální

Pro naši firmu bude ideální funkčně demy...
Pro naši firmu bude ideální okamžitě fun...
Pro naši firmu bude ideální cílevědomě v...
Pro naši firmu bude ideální ihned razant...
Pro naši firmu bude ideální v horizontu ...

Manažerské hlášky na téma...