Pro naši firmu bude ideální nejpozději zítra transparentně procesovat ne-profitující sukces.

Další hlášky na téma: procesovat

Je důležité pravidelně procesovat hetero...
Komise doporučila krátkodobě bezodkladně...
Je nezbytně nutné pravidelně procesovat ...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Pro naši firmu bude ideální nejpozději z...

Manažerské hlášky na téma...