Hlášky na téma „rozpočet“

Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nezbytné ihned pravidelně překomuniko...
Chceme-li uspět, musíme bezodkladně demy...
Optimální možností je do 24 hodin cílevě...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné m...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
A abych nezapomněl - musíme pečlivě stab...
Pro naši firmu bude ideální bezodkladně ...
Jsem pro to, absolutně šérovat intra-lat...
Doporučuji vědomě vymodernizovat latentn...
Je nezbytné rezolutně odinstalovat neutr...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Optimální možností je v tomto kvartále ú...
Optimální možností je v nadcházejícím fi...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné i...
Je důležité vědomě rozsimulovat inter-re...
Nejlepší bude ještě v tomto čtvrtletí po...
Je důležité efektivně zastabilizovat pol...
Jednoznačně budeme muset rozhodně racion...
Je třeba tento týden pravidelně zatypizo...
Chceme-li uspět, musíme nyní postupně za...
Je nezbytně nutné dlouhodobě rezolutně r...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Chceme-li uspět, musíme v tomto kvartále...
Je důležité krátkodobě maximálně vydodat...
Last but not least: je třeba v tomto kva...
Nejlepší bude krátkodobě otevřeně propra...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
Pro naši firmu bude ideální dlouhodobě i...
Komise doporučila aktivně technologizova...
Last but not least: je třeba do konce ro...
Pro naši firmu bude ideální intenzivně o...
Je nezbytně nutné technicky vyekonomizov...
Jednoznačně budeme muset dlouhodobě poct...
Je nutno co nejdříve rázně zatypizovat a...
Jednoznačně budeme muset v nadcházejícím...
Je nutné v nejbližším termínu otevřeně d...
Je třeba řádně efektivnit informační roz...
Nejlepší bude intenzivně prezentovat sem...
Jednoznačně budeme muset ihned razantně ...
Jsem pro to, v tomto kvartále bezodkladn...
Komise doporučila poctivě zaktivizovat i...

Manažerské hlášky na téma...