Hlášky na téma „prostředky“

Je třeba nejpozději zítra transparentně ...
Last but not least: je třeba rázně stand...
Jednoznačně budeme muset nyní rozhodně v...
By the way, nesmíme zapomenout v nadcház...
Doporučuji důsledně etablovat standardní...
Jsem pro to, do 24 hodin důsledně kvanti...
Je důležité během měsíce rezolutně dokat...
A abych nezapomněl - musíme právě teď ot...
Pro naši firmu bude ideální důkladně roz...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, letos pravidelně zintegrova...
Musíme během měsíce poctivě efektivnit k...
Jednoznačně budeme muset pravidelně dovy...
Je nutno vědomě pracovat semi-globální p...
Je nutno rozhodně domodernizovat central...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Pro naši firmu bude ideální aktivně vydi...
Komise doporučila vědomě zinstalovat glo...
By the way, nesmíme zapomenout transpare...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Chceme-li uspět, musíme okamžitě jednozn...
By the way, nesmíme zapomenout v nejbliž...
Last but not least: je třeba okamžitě řá...
Last but not least: je třeba v nejbližší...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Nejlepší bude ihned řádně předýlovat ne-...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
A abych nezapomněl - musíme okamžitě důs...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno průhledně vyefektivnit standard...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné n...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Doporučuji rezolutně rentabilizovat nene...
Jednoznačně budeme muset technicky dýlov...
Je třeba v nadcházejícím fiskálním roce ...
Optimální možností je co nejdříve transp...
S akcentem na aspekty kooperace musíme b...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné b...
A abych nezapomněl - musíme účelově zadý...

Manažerské hlášky na téma...