Hlášky na téma „personální“

Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Musíme rezolutně rozintegrovat personáln...
Jsem pro to, otevřeně odmodernizovat per...
Je nutné v nejbližším termínu důrazně st...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Jsem pro to, absolutně demytizovat perso...
A abych nezapomněl - musíme aktivně dive...
Komise doporučila právě teď cílevědomě z...
Nejlepší bude neprodleně transparentně v...
Doporučuji do konce roku efektivně vypre...
Pro naši firmu bude ideální důkladně dem...
Je nezbytné v příštím pololetí pečlivě r...
Doporučuji v tomto kvartále důsledně zty...
Musíme pečlivě propracovat personální di...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Last but not least: je třeba ještě v tom...
Je důležité postupně sukcedovat personál...
Last but not least: je třeba cílevědomě ...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
A abych nezapomněl - musíme průběžně vys...
Doporučuji aktivně dovymanažovat personá...
Jednoznačně budeme muset nejpozději zítr...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Je nezbytně nutné v tomto kvartále jedno...
Chceme-li uspět, musíme právě teď důklad...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Doporučuji v horizontu 5 let fakticky do...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Komise doporučila krátkodobě důkladně za...
Je nutné do konce roku funkčně vymoderni...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Optimální možností je tento týden bezodk...
A abych nezapomněl - musíme krátkodobě e...

Manažerské hlášky na téma...