Hlášky na téma „operativně“

Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Last but not least: je třeba během měsíc...
Jednoznačně budeme muset ještě v tomto č...
Je nutné operativně zklasifikovat rádoby...
Optimální možností je letos operativně o...
Je nutné neprodleně operativně simulovat...
Chceme-li uspět, musíme nejpozději zítra...
Doporučuji operativně vysystematizovat i...
A abych nezapomněl - musíme operativně r...
Doporučuji operativně přetechnologizovat...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Je třeba tento týden operativně zapracov...
Je nutno během měsíce operativně odsmluv...
By the way, nesmíme zapomenout ještě v t...
Je nezbytně nutné během měsíce operativn...
A abych nezapomněl - musíme ihned operat...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Jednoznačně budeme muset v příštím polol...
Nejlepší bude neprodleně operativně dovy...
Jsem pro to, operativně katalogizovat rá...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné o...
Je třeba dlouhodobě operativně vyekonomi...
Je nutné v příštím pololetí operativně v...
Jsem pro to, v příštím pololetí operativ...
By the way, nesmíme zapomenout právě teď...
Je nezbytné operativně vykvantifikovat p...
Nejlepší bude v nadcházejícím fiskálním ...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nutno operativně zaetablovat funkční ...
Nejlepší bude do 24 hodin operativně dop...
Jednoznačně budeme muset neprodleně oper...
A abych nezapomněl - musíme v nadcházejí...
Jsem pro to, nejpozději zítra operativně...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je třeba operativně předýlovat homogenní...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
A abych nezapomněl - musíme nyní operati...
Je nutné během měsíce operativně demytiz...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
A abych nezapomněl - musíme operativně o...
Jsem pro to, do 24 hodin operativně aktu...
Je nutné právě teď operativně konzultova...
Doporučuji operativně zasmluvnit standar...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné o...
Jsem pro to, nejpozději zítra operativně...
Jsem pro to, operativně vyetablovat homo...
Je důležité v příštím pololetí operativn...

Manažerské hlášky na téma...