Hlášky na téma „operativní“

S důrazem na píár oddělení je nezbytné p...
By the way, nesmíme zapomenout důrazně v...
Pro naši firmu bude ideální do 24 hodin ...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je důležité v nejbližším termínu faktick...
Optimální možností je dlouhodobě průhled...
Je nezbytné intenzivně překatalogizovat ...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je důležité právě teď důkladně smluvnit ...
Jednoznačně budeme muset důrazně odklasi...
Je nezbytné v tomto kvartále důkladně zs...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jednoznačně budeme muset rázně prokonzul...
S akcentem na aspekty kooperace musíme d...
Jednoznačně budeme muset v tomto kvartál...
Pro naši firmu bude ideální v horizontu ...
Je nezbytné do 24 hodin transparentně vy...
Abychom hovořili konkrétně: jmenovitě je...
Komise doporučila nyní účelově zaktivizo...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné g...
Komise doporučila tento týden maximálně ...
Musíme krátkodobě maximálně vyekonomizov...
Musíme technicky pronegociovat operativn...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Optimální možností je krátkodobě důkladn...
Doporučuji do konce roku cílevědomě typi...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
Komise doporučila účelově rozaplikovat o...
Jednoznačně budeme muset rozhodně proren...

Manažerské hlášky na téma...