Hlášky na téma „náklady“

Nejlepší bude pravidelně integrovat rádo...
Jednoznačně budeme muset do 24 hodin pra...
Doporučuji letos absolutně dýlovat ne-ta...
Je nezbytné bezodkladně donegociovat int...
Je nutné pečlivě vynegociovat anti-opera...
Doporučuji důsledně praktikovat anti-var...
Last but not least: je třeba v horizontu...
Je nutno během měsíce otevřeně proetablo...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Jsem pro to, rezolutně vyekonomizovat ko...
Doporučuji částečně vyhodnotit anti-obch...
Nejlepší bude otevřeně protechnologizova...
By the way, nesmíme zapomenout letos nep...
Je nutné v příštím pololetí důrazně rozn...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nezbytně nutné nyní bezodkladně doneg...
S akcentem na aspekty kooperace musíme b...
Nejlepší bude řádně katalogizovat nedist...
Nejlepší bude důrazně odstabilizovat int...
A abych nezapomněl - musíme právě teď fa...
Doporučuji průhledně zasmluvnit stabilní...
S akcentem na aspekty kooperace musíme v...
By the way, nesmíme zapomenout v nadcház...
Je nutné ihned technicky vydodat neinfla...
Jsem pro to, v tomto kvartále postupně a...
Jednoznačně budeme muset nepokrytě smluv...
Je třeba transparentně odstranit diferen...
Je nutné do konce roku pečlivě zkomuniko...
Last but not least: je třeba nejpozději ...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je nezbytné okamžitě funkčně zhodnotit k...
Musíme řádně demytizovat intra-komunikač...
Musíme právě teď otevřeně prezentovat rá...

Manažerské hlášky na téma...