Hlášky na téma „komise doporučila“

Komise doporučila do konce roku důsledně...
Komise doporučila v příštím pololetí prů...
Komise doporučila cílevědomě vykomunikov...
Komise doporučila ještě v tomto čtvrtlet...
Komise doporučila nyní průběžně vystanda...
Komise doporučila v nejbližším termínu d...
Komise doporučila postupně překomunikova...
Komise doporučila poctivě etablovat komu...
Komise doporučila důsledně vykvalifikova...
Komise doporučila okamžitě pečlivě prope...
Komise doporučila technicky vydodat inte...
Komise doporučila neprodleně jednoznačně...
Komise doporučila intenzivně diverzifiko...
Komise doporučila důrazně vytypizovat ne...
Komise doporučila okamžitě cílevědomě od...
Komise doporučila v nadcházejícím fiskál...
Komise doporučila do 24 hodin fakticky v...
Komise doporučila dlouhodobě rázně demyt...
Komise doporučila průhledně vytechnologi...
Komise doporučila pečlivě vyprezentovat ...
Komise doporučila ještě v tomto čtvrtlet...
Komise doporučila v horizontu 5 let průh...
Komise doporučila ihned otevřeně rozprak...
Komise doporučila letos důsledně kvalifi...
Komise doporučila dlouhodobě maximálně m...
Komise doporučila bezodkladně vytechnolo...
Komise doporučila do konce roku technick...
Komise doporučila co nejdříve důrazně ef...
Komise doporučila v horizontu 5 let inte...
Komise doporučila absolutně dovyorganizo...
Komise doporučila neprodleně průběžně zo...
Komise doporučila během měsíce jednoznač...
Komise doporučila částečně vytypizovat z...
Komise doporučila ihned otevřeně zamoder...
Komise doporučila ještě v tomto čtvrtlet...
Komise doporučila v nadcházejícím fiskál...
Komise doporučila fakticky deparalyzovat...
Komise doporučila v nadcházejícím fiskál...

Manažerské hlášky na téma...