Hlášky na téma „informační“

A abych nezapomněl - musíme dlouhodobě m...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné o...
Komise doporučila razantně modernizovat ...
Je nezbytně nutné v nadcházejícím fiskál...
Je důležité jednoznačně překvantifikovat...
Komise doporučila v nadcházejícím fiskál...
Musíme v příštím pololetí poctivě konzul...
Je třeba funkčně rozekonomizovat necentr...
Je nutné technicky odpersonalizovat mino...
Nejlepší bude neprodleně rezolutně integ...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, krátkodobě funkčně zdiskuto...
Doporučuji do konce roku řádně vyefektiv...
Jsem pro to, krátkodobě absolutně rozsim...
Jsem pro to, do konce roku účelově odint...
Chceme-li uspět, musíme maximálně diverz...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jsem pro to, důkladně šérovat typizační ...
Je nezbytné krátkodobě bezodkladně překv...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné o...
Je důležité nyní pečlivě dovykomunikovat...
Je důležité okamžitě rezolutně dokatalog...
Optimální možností je ihned genericky do...
Jednoznačně budeme muset důsledně katalo...
Last but not least: je třeba do 24 hodin...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Last but not least: je třeba v tomto kva...
Pro naši firmu bude ideální v nejbližším...
Je třeba v nejbližším termínu průhledně ...
Musíme vědomě vynegociovat informační la...
Je nezbytné technicky zadýlovat informač...
Komise doporučila funkčně deparalyzovat ...
Je nezbytné pravidelně praktikovat neuti...
Optimální možností je v nadcházejícím fi...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné t...
Doporučuji co nejdříve aktivně dovyaktiv...
Doporučuji v nejbližším termínu pečlivě ...
Chceme-li uspět, musíme dlouhodobě průhl...
Doporučuji tento týden důkladně deparaly...
Pro naši firmu bude ideální okamžitě důk...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nutno technicky aktivizovat ne-labiln...
S akcentem na aspekty kooperace musíme j...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
S akcentem na aspekty kooperace musíme n...
Jednoznačně budeme muset do konce roku v...
Pro naši firmu bude ideální do konce rok...
Je třeba rezolutně vyinstalovat rádoby-u...
By the way, nesmíme zapomenout dlouhodob...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
By the way, nesmíme zapomenout neprodlen...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Jednoznačně budeme muset řádně odstranit...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Optimální možností je krátkodobě generic...
Je důležité ihned postupně vydodat varia...
By the way, nesmíme zapomenout pravideln...
Komise doporučila řádně odaktualizovat i...
Je důležité letos postupně přesimulovat ...
Optimální možností je do 24 hodin nepokr...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...

Manažerské hlášky na téma...