Hlášky na téma „efektivně“

Je důležité efektivně simulovat polo-fin...
Jsem pro to, nejpozději zítra efektivně ...
Doporučuji ihned efektivně rentabilizova...
Jednoznačně budeme muset efektivně vyper...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné n...
Je důležité efektivně komunikovat neutrá...
Last but not least: je třeba v nadcházej...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné e...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Je třeba efektivně zasmluvnit nevýrobní ...
Optimální možností je nejpozději zítra e...
Chceme-li uspět, musíme neprodleně efekt...
Musíme efektivně integrovat globalizační...
Pro naši firmu bude ideální neprodleně e...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné e...
Musíme krátkodobě efektivně dopersonaliz...
Komise doporučila efektivně systematizov...
Je nutno efektivně dovyracionalizovat po...
Je třeba ještě v tomto čtvrtletí efektiv...
Komise doporučila efektivně vyintegrovat...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je důležité právě teď efektivně odperson...
Optimální možností je v nejbližším termí...
Je nezbytné nyní efektivně prohodnotit g...
Komise doporučila efektivně ekonomizovat...
Jednoznačně budeme muset v horizontu 5 l...
Chceme-li uspět, musíme v příštím polole...
Je nezbytné efektivně odekonomizovat inf...
Je nutné neprodleně efektivně odstranit ...
Je třeba nejpozději zítra efektivně klas...
Optimální možností je v tomto kvartále e...
Jsem pro to, efektivně dovyetablovat inf...
Je nutno efektivně zstabilizovat ne-tak-...
Last but not least: je třeba efektivně r...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné d...
Optimální možností je efektivně šérovat ...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Abychom obstáli v konkurenčním prostředí...
Last but not least: je třeba efektivně v...
S důrazem na píár oddělení je nezbytné v...
Je nezbytné efektivně prosukcedovat inte...

Manažerské hlášky na téma...