Hlášky na téma „[nezařazeno]“

Last but not least: je třeba aktivně vya...
Musíme razantně rozdýlovat semi-realizač...
Last but not least: je třeba okamžitě je...
Jsem pro to, jednoznačně zásobit efektiv...
Je nezbytné rozhodně přeintegrovat efekt...
Je nezbytné do 24 hodin účelově rozaplik...
Last but not least: je třeba v nejbližší...
Doporučuji v nejbližším termínu důrazně ...
Je nezbytně nutné ihned poctivě přesukce...
Je třeba nejpozději zítra postupně konzu...
Last but not least: je třeba důkladně od...
Je třeba částečně vyekonomizovat provozn...
Musíme rezolutně odkvalifikovat rádoby-p...
By the way, nesmíme zapomenout ihned peč...
Je nutné dlouhodobě rezolutně negociovat...
Nejlepší bude do konce roku poctivě zkla...
Je důležité krátkodobě razantně zsystema...
A abych nezapomněl - musíme vědomě sukce...
Je nezbytné do 24 hodin důkladně negocio...
Je nutné poctivě zatypizovat behavioráln...
A abych nezapomněl - musíme částečně efe...
Je nezbytně nutné transparentně vysukced...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Last but not least: je třeba v horizontu...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Nejlepší bude fakticky odstranit globali...
A abych nezapomněl - musíme technicky ro...
A abych nezapomněl - musíme nyní absolut...
Je důležité otevřeně integrovat inter-gl...
Je nezbytně nutné neprodleně řádně renta...
Je třeba do konce roku důkladně přeperso...
Jsem pro to, právě teď účelově dovyorgan...
Jednoznačně budeme muset právě teď průhl...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Jsem pro to, právě teď transparentně man...
Musíme vědomě přeetablovat ne-tak-zcela-...
Musíme v nejbližším termínu postupně zak...
A abych nezapomněl - musíme do konce rok...
A abych nezapomněl - musíme nyní poctivě...
Last but not least: je třeba dlouhodobě ...
Nejlepší bude funkčně vynegociovat ne-ta...
Doporučuji důrazně racionalizovat globál...
Musíme funkčně odmanažovat intra-rentabi...
Je třeba ještě v tomto čtvrtletí funkčně...
By the way, nesmíme zapomenout cílevědom...
Je nezbytné neprodleně postupně vysukced...
Je nutné neprodleně rezolutně kvantifiko...
A abych nezapomněl - musíme nyní cílevěd...
Je nezbytně nutné nyní rozhodně vyperson...
By the way, nesmíme zapomenout průhledně...
Je nezbytné částečně vyefektivnit polo-l...
Všichni jistě budete souhlasit, že musím...
Jednoznačně budeme muset v nadcházejícím...
Doporučuji v horizontu 5 let účelově ods...
Jsem pro to, tento týden otevřeně organi...
Je nutno důsledně diverzifikovat pseudo-...
Musíme důsledně demytizovat semi-obchodn...
Je nezbytně nutné fakticky přesystematiz...
Je třeba účelově odrentabilizovat hetero...
Je nezbytně nutné rázně negociovat efekt...
Jsem pro to, v nadcházejícím fiskálním r...
Je nutné transparentně vyklasifikovat rá...
Je nezbytné cílevědomě rozstandardizovat...
Jednoznačně budeme muset do 24 hodin rez...
Jsem pro to, krátkodobě otevřeně přeinst...
Jsem pro to, v horizontu 5 let bezodklad...
Last but not least: je třeba ještě v tom...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nezbytně nutné letos otevřeně přeorga...
Je nezbytně nutné dlouhodobě postupně dý...
Je nezbytné jednoznačně vyaktualizovat c...
Je nezbytně nutné do 24 hodin rozhodně z...
Je nutné rázně přesimulovat integrální s...
Je nutné v horizontu 5 let nepokrytě ren...
A abych nezapomněl - musíme nejpozději z...
Jsem pro to, otevřeně ekonomizovat nesta...
Je nezbytně nutné postupně vysimulovat k...
Nejlepší bude do 24 hodin důkladně zprak...
Je důležité do konce roku rázně zaracion...
A abych nezapomněl - musíme pravidelně v...
Jednoznačně budeme muset do konce roku r...
Je nutné poctivě vymanažovat ne-variabil...
Musíme krátkodobě důrazně odstranit cent...
By the way, nesmíme zapomenout rázně vyk...
Je nutno do konce roku razantně proorgan...
Je nezbytně nutné průhledně personalizov...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Je nezbytně nutné okamžitě pečlivě stand...
Musíme co nejdříve aktivně prohodnotit m...
Je nezbytné technicky dostabilizovat int...
Je nutno v tomto kvartále nepokrytě zaak...
Je třeba ihned rázně katalogizovat inter...
Last but not least: je třeba nejpozději ...
Doporučuji v nadcházejícím fiskálním roc...
Je nezbytně nutné rezolutně odstranit st...
Doporučuji razantně odmanažovat neefekti...
Musíme důrazně prokvantifikovat neperson...
Je nezbytné v příštím pololetí důkladně ...
Je nezbytně nutné okamžitě pečlivě vydiv...

Manažerské hlášky na téma...