Chceme-li uspět, musíme v horizontu 5 let razantně zmanažovat behaviorální transparentnost.

Další hlášky na téma: transparentnost

Jsem pro to, tento týden důrazně dovyint...
Je nezbytně nutné v příštím pololetí jed...
Nejlepší bude v příštím pololetí intenzi...
Je nezbytné krátkodobě otevřeně doprakti...
A abych nezapomněl - musíme v tomto kvar...

Manažerské hlášky na téma...